Tin ưu đãi

G7TAXI CUNG CẤP GÓI CƯỚC TRỌN GÓI CHO KHÁCH HÀNG ECOPARK VÀ OCEAN PARK GIA LÂM

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của  G7taxi , G7 taxi điều chỉnh gói cước phục vụ cho cư dân Ecopark và Ocean Park như sau:

  1. Gói cước áp dụng cho Khu vực Ecopark (Giai đoạn 1): Bao gồm các tuyến phố: Phố cúc, phố trúc, vườn tùng, công viên mùa hạ…
Giá cũ đang áp dụng Giá điều chỉnh mới
Chiều từ Giai đoạn 1  Hà Nội: 158.000 đ/16km Chiều từ Giai đoạn 1  Hà Nội: 174.000 đ/16km
Chiều từ Hà Nội  Giai Đoạn 1: 158.000đ/16km Chiều từ Hà Nội  Giai Đoạn 1: 174.000đ/16km
Ghi chú: Phụ trội Km tính theo giá niêm yết trên xe
  1. Gói cước áp dụng cho Khu vực West Bay (Giai đoạn 2): Bao gồm các khu thảo nguyên, thủy nguyên, parkview, Đại học Anh Quốc…) bên kia cầu Bắc Hưng Hải:

Giá cũ đang áp dụng

Giá điều chỉnh mới

Chiều từ Giai đoạn 2  Hà Nội: 178.000 đ/18km Chiều từ Giai đoạn 2  Hà Nội: 196.000 đ/18km
Chiều từ Hà Nội  Giai đoạn 2: 178.000 đ /18km Chiều từ Hà Nội  Giai đoạn 2: 196.000 đ 18km
Ghi chú: Phụ trội Km tính theo giá niêm yết trên xe
  1. Gói cước áp dụng cho cư dân thuộc khu Ocean Park Gia Lâm:
Góí cước mới Ghi chú
Chiều từ Ocean Park  Hà Nội: 160.000 đ/15km Phụ trội Km tính theo giá niêm yết trên xe

*Thời gian áp dụng: kể từ ngày 26/11/2021

*Gói cước áp dụng cho cư dân tại các khu vực áp dụng

Gửi phản hồi