Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thành Công Taxi cần tuyển dụng các vị trí sau:
  Tiêu đề Vị trí cần tuyển Số lượng Địa điểm
1 1. Nhân viên Kỹ Thuật Viên IT Phần Cứng / Mạng Vị trí cần tuyển: Nhân viên Số lượng: 1 Địa điểm: Hà Nội
2 2. Nhân viên Marketing Online Vị trí cần tuyển: Nhân viên Số lượng: 1 Địa điểm: Quảng Ninh
3 3. Nhân viên Marketing Online Vị trí cần tuyển: Nhân viên Số lượng: 1 Địa điểm: Hà Nội